สพป.ยโสธร เขต 2 รับมอบป้ายประกาศการผ่านมาตรฐานปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) THAI STOP COVID 2Plus

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยนางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมรับมอบป้ายประกาศการผ่านมาตรฐานปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) THAI STOP COVID 2Plus จาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกุดชุม ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2