สพม.พงภกรน ร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

+++++ นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  รวมทั้ง นิติกร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2565  ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายประนัย วณิชชานนท์  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ โรงแรมเลอเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา   เรวดี…ภาพ / ข่าว