ร.ร.นาด้วงวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู ปลื้มกระแสตอบรับ “อุโมงค์มหัศจรรย์-ตู้ฆ่าเชื้อโควิด”

“อุโมงค์มหัศจรรย์” หรือตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ผลงานของนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

นายธราภพ วีระประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า “อุโมงค์มหัศจรรย์” หรือตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ผลงานของนักเรียนแผนการเรียนรู้ช่างอุตสาหกรรม ที่ทางโรงเรียนภาคภูมิใจ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และชุมชน ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพอีกด้วย

วิธีการใช้ ให้ผู้ใช้บริการเดินเข้าไปในตู้ จากนั้น ระบบจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นละอองสเปรย์ ออกมาทั่วทั้งบริเวณภายในตู้ และรอประมาณ 5-10 วินาที แล้วจึงเดินออกจากตู้ ส่วนน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นน้ำยาแอลกอฮอล์มาตรฐาน ความเข้มข้น 75 % สามารถสัมผัสตามร่างกายได้โดยปลอดภัย

ซึ่งทางโรงเรียนกำลังเร่งผลิตและนำไปติดตั้งให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ ศาลากลางจังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดที่ต้องการอีกหลายโรงเรียน รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2565 หรือหากมีหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านใดสนใจประสงค์จะนำ“อุโมงค์มหัศจรรย์”ไปติดตั้ง สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนนาด้วงวิทยา โทรศัพท์ 042-887108 หรือครูธนรัตน์ บุตตะแสง โทรศัพท์ 088-586-5984

……………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายธราภพ วีระประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา