สพป.ศรีสะเกษ เขต ประชุมทบทวนการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมการทบทวนการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพทั้ง 10 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการทบทวนแผนการเรียนรวมของโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่ายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4