รอง ผอ. สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการครุวัฒนวิถีที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ. สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการครุวัฒนวิถีที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อทราบเรื่องการศึกษาการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ การรับรู้ความสามารถของครูและภูมิคุ้มกันทางอารมณ์และจิตใจของครูใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูรุ่นใหม่ฯ เป็นต้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน โปรแกรม ZOOM Meeting