ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผอ.รร.ครั้งที่ 2 (13ราย)

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3..ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผอ.รร. ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประธานฯ นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ,นางปรานต์ชญาน์ กีรติสุนทรรัชต์ ผอ.รร.วัดหนองไผ่(กรรมการ)ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ครั้งที่ 2 จำนวน 13 คน โดยนำเสนอรายงานผลงานและความสำเร็จรูปแบบ Power Point และรูปแบบอื่นๆ ไม่เกิน 20 นาที และนำเสนอเอกสาร รางวัล ผลงานตามบูธ ซึ่งทุกคนมีผลงานเหมาะสมกับตำแหน่งผ่านการประเมินทุกคน