นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศและเขียนทะเบียนประวัติ(ก.ค.ศ.16) แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ
ปฐมนิเทศและเขียนทะเบียนประวัติ(ก.ค.ศ.16) แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมี ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.นนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ บรรยายในหัวข้อ “ครูยุค New Normal ครองตน ครองคนและครองงานดี มีคุณภาพ” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำทะเบียนประวัติ(ก.ค.ศ.16) ให้ถูกต้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพม.นนทบุรี