สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการของฝ่ายต่างๆในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมได้ชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสอบฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  เนื่องจากคณะกรรมการมีจำนวนหลายฝ่าย ในวันนี้ จึงได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 8 ฝ่าย ผู้เข้าประชุม จำนวน 60 คน และจะมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่เหลืออีก 7 คณะ ในวันที่ 2 และ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป.-