สพป.ภุเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิตตุภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อชี้แจง บทบาทหน้าที่การดำเนินการสอบ และดำเนินการตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)