สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โครงการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปันน้ำใจ..สู้ภัยหนาว ครั้งที่ 2 ให้นักเรียน อ.จัตุรัส และ อ.เนินสง่า

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3 พร้อมด้วยนางสาวณัชญานุช สุดชาดี,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ร่วมส่งมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามโครงการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปันน้ำใจ..สู้ภัยหนาว ครั้งที่ 2 จำนวนทั้งหมด 250 ผืน ดังนี้ 1.มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอจัตุรัส จำนวน 150 ผืน ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 32.มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอเนินสง่า จำนวน 100 ผืน ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 9 ราย รายละ 1,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ