สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเจ็บป่วย

วันอังคารที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  น.ส.ณัชญานุช  สุดชาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และกระเช้าบำรุงร่างกาย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ นายจำรูญ สุวรรณงาม ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อำเภอเนินสง่า ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางนันทิยา สุวรรณงาม ซึ่งเป็นภรรยา เป็นผู้รับมอบแทน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)