สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2565”

       วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.00 น.  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายนพดล ตลับแก้ว  นายจินดา วงศ์อำมาตย์  นายวิทยา  วังคะฮาต รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 5/2565  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญจาก  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.  จากนั้น ได้ประชุมบอร์ดบริหาร  เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2