“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2