สพม.เชียงใหม่ ร่วมบันทึกวีดิทัศน์สำหรับออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สพม.เชียงใหม่ ร่วมบันทึกวีดิทัศน์สำหรับออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel โดยดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.ชม.ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมบันทึกวีดิทัศน์สำหรับออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์การศึกษา โดยดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นำเข้าสู่รายการและสพม.เชียงใหม่ นำเสนอการบูรณาการเรียนรู้ Active Learning กับแหล่งเรียนรู้ NARIT โซน Astronomy Insight ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะออกอากาศในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์

ภาพ : ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง