สพป.สร.1 ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 / 2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 31 มกราคม 2565 (เวลา 10.30 น.) นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.เขตพื้นที่ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 / 2565ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขับเพื่อเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ หัวข้อ “การติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันของ สพฐ.” สำหรับการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งต่อไป สพฐ.กำหนดเป็นหลักการว่า จะประชุมทุกวันพุธแรกของเดือน (เวลา 09.00 น.) เริ่มเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป