สพป.สร.1 ประชุมบุคลากรในสังกัดด้วยระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 09 .30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสังกัดด้วยระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน ประเด็นที่ได้พูดคุยและมอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้องคือ การเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 และการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ที่สืบเนื่องจากการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 / 2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในสังกัดทุกคน ในการประชุมครั้งนี้