สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 08.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2565  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และนโยบายข้อราชการต่างๆ สู่การปฏิบัติ โดยมีข้อราชการที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. แนวการดำเนินงานและแนวปฏิบัติการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2564  2. การเปิดเรียนแบบ on-site  และ 3. การดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้มีความปลอดภัยกับนักเรียนและครูผู้สอน โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1.-