สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2565

        เช้าวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 นายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 ผอ.กลุ่มแต่ละกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นภ.2 ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 5/2565 เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

และในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ประชุมคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันทบทวน การดำเนินงานที่ผ่านมา ร่วมกันวางแผน กิจกรรมการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น นำนโยบายสู่การปฏิบัติ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1784633728594308