สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ และคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ ร่วมรับชมการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564  หลังจากนั้น นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ  เพื่อมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการของแต่ละชุดได้เตรียมความพร้อมในปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมนี้ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสอบฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส  และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1.-