รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO

สำนักงานเลขาธิการ SEAMEO รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SFAFA ศูนย์ SEAMEO SEPS ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้