สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โดยโรงเรียนบ้านห้วยหาร เป็นสนามสอบในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายมนูญ รักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) นายจรูญ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค นายสมพร คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร ประชุมชี้แจงให้กับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการสอบครั้งนี้