สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

         วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น.  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ  นายจินดา  วงศ์อำมาตย์  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  และนายชาลี  กองแก้ว  ผอ.โรงเรียนบรรหารวิทยา  กรรมการ  ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี  ของนางกชกร  กวางทอง  รอง ผอ.โรงเรียนบ้านวังดินสอ  ณ  โรงเรียนบ้านวังดินสอ  หลังเสร็จสิ้นการประเมินสัมฤทธิผลฯ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคกหนองนาโมเดล บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังดินสอ