ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1