สพม.พงภกรน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย

ปี 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  นางสาวสุวิภา   ตั้งก่อสกุล นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพฐ. ปี 2564  โดยมีนายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนด เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์ ความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมเทพทาโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   เรวดี…ภาพ / ข่าว