สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศล

           วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น.  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร  จำนวน 7 โรงเรียน ให้เหลือเพียง 1 โรงเรียน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนไปยังสมาคมราชกรีฑาสโมสร  ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2