นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมวางแผนการอบรมการใช้งานสารสนเทศกระบวนการดำเนินงานระบบปัจจัย พื้นฐานนักเรียนยากจน นักเรียนทุนเสมอภาค (CCT)

เวลา 09.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมวางแผน การอบรมการใช้งานสารสนเทศกระบวนการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นักเรียนทุนเสมอภาค (CCT) ผ่านระบบออนไลน์ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1