สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”

3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขัน เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเน้นย้ำข้อปฏิบัติของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการสอบฯ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)