สพป.ยโสธร เขต 2 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยนายสุวิทย์ สุวรรณ​เพชร​ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน และนายสุรสิทธิ์​ กองสินแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบาก ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ราย นายอดิศักดิ์ ผิวทน ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านนิคม ณ โรงเรียนบ้านนิคม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2