สพม.ปัตตานี ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือแนวทางการขอเปิดภาคเรียน On Site ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม (google meet) เพื่อหารือแนวทางการขอเปิดภาคเรียน On Site ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดทำข้อมูลเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านมาตรการผ่อนคลายต่อไป โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ภาพ/ข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ