สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางนาตยา พรหมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2