สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

         วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ประธานกรรมการ  นายจินดา  วงศ์อำมาตย์  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  และนางสุนันทา  มีชัย  ผอ.โรงเรียนบ้านวังดินสอ  กรรมการ  ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี  ของนางสาวศิริพร  เจริญทรัพย์  รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์