สพม.เลย หนองบัวลำภู พร้อมจัดสอบคัดเลือก “ครูผู้ช่วย” จังหวัดเลย

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นหน่วยจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ โดยใช้สถานที่สอบทั้งหมด 3 สนามสอบ คือ สนามสอบโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา มีผู้เข้าสอบ 706 ราย 31 ห้องสอบ จำนวน 13 วิชาเอก  สนามสอบโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา มีผู้เข้าสอบ 735 ราย 32 ห้องสอบ จำนวน 11 วิชาเอก  สนามสอบโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีผู้เข้าสอบ 415 ราย 20 ห้องสอบ จำนวน 10 วิชาเอก ซึ่งข้อสอบจะเป็นข้อสอบเดียวกันทั้งประทศ โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการในทุกขั้นตอน

ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอบ สนามสอบที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ที่มีผู้เข้าสอบ 735 ราย 32 ห้องสอบ จำนวน 11 วิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 86 ราย วิชาเอกภาษาไทย 118 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา 142 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 89 ราย วิชาเอกชีววิทยา 15 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 172 ราย วิชาเอกฟิสิกส์ 39 ราย วิชาเอกเคมี 9 ราย  วิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา 61 ราย วิชาเอกทัศนศิลป์ 2 ราย และ วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ 2 ราย

“ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกคนให้เดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือก่อนเวลา 08.00 น. เนื่องจากผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ตรวจเอกสารที่ใช้ในการสอบ ตรวจเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีAntigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง หรือจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนเข้าห้องสอบ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งในระหว่างวันสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกนอกบริเวณสนามสอบโดยเด็ดขาด” นายไพโรจน์ พรมสอน  กล่าว     

…………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เลย หนองบัวลำภู