สพม.พงภกรน ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

+++++วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงบุคลากรระดับสนามสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจในทุกขั้นตอนตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสนามสอบซึ่งกำหนดสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบ 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ต ระนอง รวม 24 สนามสอบโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 82 คน  ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

เรวดี…ภาพ / ข่าว