เปิดโครงการ “สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ” (กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชนประชาธิปไตย)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการ “สานเสวนาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ” (กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชนประชาธิปไตย) ณ ห้องประชุม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร