สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 5/2565 ประจำวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางจิรฉัตร ไชยสกุล  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2565  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และนโยบาย ข้อราชการต่างๆ สู่การปฏิบัติ โดยมีข้อราชการที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. แนวการดำเนินงานและแนวปฏิบัติการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564  2. การเปิดเรียนแบบ on-site  และ 3. การดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้มีความปลอดภัยกับนักเรียนและครูผู้สอน โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมทางไกล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2