สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนต้นแบบโครงการอัฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องในการดำเนินโครงการอัฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) โดยมีนายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และนายณัฏฐยศ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง