สพม.ลปลพ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาลูกเสือดีเด่น (ใหม่)