สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมร่วมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้เพื่อซักซ้อม ชี้แจง และทำความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการฯ ในการดำเนินการสอบ โดย คณะกรรมการฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับผิดชอบการดำเนิน การสอบ สนามโรงเรียนเมืองพญาแล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ