สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ สพป.ชย.3 มอบหมายให้นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รองผอ.สพป.ชย. 3 พร้อมคณะ ปฎิบัติหน้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมสพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เพื่อกำหนดปฎิทิน รูปแบบและแนวทางการประเมินฯสถานศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ