รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผอ.สพท. ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายยุทธนา บ้วนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน      วัดเขาศรีวิชัย คณะครูและองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในการนี้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผอ.สพท.นางกนกพัชร ณ นคร นักวิชาการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2