สพป.สุุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค กและภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2