ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19)ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564

หนังสือ ศธ04005/ ว163 ถึง ผู้อำนวยการ สพท.ตามลืงค์นี้

ประกาศ สพฐ. เรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19)ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 (ส่งหนังยินยอมภายใน วันที่15ก.พ.2565 ) ตามลิงค์นี้

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 131 ผลงาน ดังลิงค์นี้

แบบฟอร์มหนังสือยินยอม ดังลิงค์นี้