สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำรายละเอียดผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำรายละเอียดผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2