สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ราย นายอุเทน วิระทูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ดร.สมชาติ สุขใส ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม นางมธุวลี จันโทมุข ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ