สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2565 โดยมี นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2