สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมและร่วมพิธีปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าเยี่ยมและร่วมพิธีปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 35 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด