สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามโครงการ “รับทราบปัญหา ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ติดตามโครงการ “รับทราบปัญหา ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย” เพื่อรับทราบความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค เก็บข้อมูลเชิงลึก เสริมสร้างความเข้าใจและขวัญกำลังใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance agreement : PA) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด