สพม.ลปลพลงพื้นที่ หาแนวทางเฝ้าระวังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน