สพป.อุทัยธานี เขต 1ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CODING สู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CODING สู่ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีท่าน ดร. ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในการอบรม โดยมีนายธนเดช บุตรน้ำเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแว่น นายกฤษฎา ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ นายอภิวัฒน์ สืบสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิตเสมาประชาบำรุง) นางสาวสุภาวดี เรียงครุฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกลอย และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้