เลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีเปิดโครงการการแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการเรียนรู้มหาปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมพิธีเปิดโครงการการแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการเรียนรู้มหาปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ผศ.ระวี จูฑศฤงค์ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี ทำพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ทาง OBEC Channel

ขอขอบคุณ ภาพ/ข้อมูล : เวทย์ มุสิสวัสดิ์ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา